Tsumatachi no seitaiken: Otto no me no maede, ima (1980)

Long Time: 69min Year: 2004 (IMDB - 6)
Stars: Yuki Kazamatsuri, Hiroshi Unayama, Yoshiko Sasaki
Release Date: 22 October 1980 (Japan)
Country: Japan
Genre: Crime
Evil Toons (1992)
Animation, Comedy, Horror, Fantasy
Language - English
The Blood Rose (1970)
Horror
Language - French
Yokosuka otoko-gari: shoujo kairaku (1977)
Drama, Thriller
Language - Japanese
The Hanged Man (2008)
Drama
Language - English
Avariya - doch menta (1989)
Drama
Language - Russian
Avaete, Seed of Revenge (1985)
Drama
Language - Portuguese
The Toolbox Murders (1978)
Horror, Mystery, Thriller
Language - English
I Spit on Your Grave: Deja Vu (2019)
Horror, Thriller
Language - English
Time of Violence (1988)
Drama
Language - Bulgarian
Whirlpool 1970
Drama, Thriller
Language - English
Proc? (1987)
Drama, Sport
Language - Czech
Endangered (1994)
Action, Thriller
Language - English
Re-Animator (1985)
Comedy, Horror, Sci-Fi
Language - English
Cry of a Prostitute (1974)
Crime, Drama
Language - Italian
The Killer Must Kill Again (1975)
Thriller
Language - Italian